Locatie: Home>Ledeninfo>Procedures
 

Procedures

Hieronder staan in het kort een aantal procedures, richtlijnen en afspraken beschreven voor de leden en kaderleden van SC Botlek. De informatie is bestemd voor spelers, bezoekers, leiders, trainers, aanvoerders, functionarissen, etc.


Nieuwe leden >>>
Stageplekken >>>
Barpersoneel >>>
Eigen muziek >>>
Adreswijziging >>>
Schikkingsvoorstel >>>
Gesponsorde tenues >>>
Kantine huren >>>
Vriendschappelijk voetbal >>>
Afgelastingen rond bekervoetbal >>>
Opzeggen en overschrijven >>>
Gestaakte wedstrijd/directe rode kaart >>>
Onderling verplaatsten wedstrijden >>>


Nieuwe leden
Van: Bestuur SC Botlek

Nieuwe leden moeten zich altijd eerst melden bij de ledenadministratie. De ledenadministratie bepaalt in overleg met de coordinatoren of en zo ja waar er plaats is.

Het is niet de bedoeling dat leiders/trainers zelf spelers aannemen en plaatsen toezeggen in een team. Dit is de taak van de coordinatoren en technische commissie.

Meetrainen voor niet-leden is alleen toegestaan na toestemming vooraf door het bestuur.

 


Stageplaatsen bij Botlek
Van: Bestuur SC Botlek

Stage lopen bij Botlek kan in principe alleen voor eigen leden. Er is geen mogelijkheid voor het huidige kader om meer te doen in de vorm van begeleiding.
Iedereen die stage wil lopen dient zich te melden bij Dennis van Looijen. Hij zal in overleg met de betreffende leiders/trainers/kaderleden een plan maken voor de stage.

Het is niet toegestaan aan leiders/trainers/kaderleden om op eigen initiatief stagaires toe te laten bij Botlek. Het bestuur dient altijd toestemming te geven en te weten wie er met onze jeugd bezig is.Achter de bar
Van: Bestuur SC Botlek

Het is alleen toegestaan voor bar- en keukenpersoneel om achter de bar te komen. Ook het bedienen van de muziekinstallatie wordt alleen gedaan door barpersoneel.


Eigen muziek
Van: Bestuur SC Botlek

Voor eigen muziekinstallaties in de kleedkamer geldt dat dit niet tot overlast leidt buiten de kleedkamer zoals in de kantine en buiten op het veld.


Adreswijziging
Van: Bestuur SC Botlek

Adreswijzigingen kunnen via e-mail worden doorgegeven aan ledenadmin@scbotlek.nl. Bij twijfel over de juistheid van de e-mail kan gevraagd worden naar een schriftelijke bevestiging.


Schikkingsvoorstel bij directe rode kaart
Van: Bestuur SC Botlek

Met ingang van het seizoen 2010-2011 is de procedure rond een directe rode kaart voor een speler of tegenstander gewijzigd.
Er hoeft geen verklaring meer te worden ingevuld. De tuchtcommissie doet een schikkingsvoorstel op basis van het rapport van de scheidsrechter. Indien de speler akkoord gaat is het daarmee afgedaan. Gaat de speler niet akkoord dan worden alsnog de verklaringen van de speler zelf, tegenstander en de scheidsrechter gevraagd. De complete procedure staat bij Ledeninfo/Documenten.


Gesponsorde tenues
Van: Bestuur SC Botlek

Het is niet toegestaan om in een ander tenue dan het Botlektenue te voetballen. Ook is het niet toegestaan om in gesponsorde tenues of in eigen tenues te spelen zonder toestemming van het bestuur.

Ook als zelf een sponsor bereid is gevonden om de tenues te bekostigen, in ruil voor shirtreclame, moet altijd vooraf toestemming aan het bestuur en de sponsorcommissie gevraagd worden. Dit om afspraken met Botleksponsors te kunnen waarborgen.

Neem dus altijd contact op met het bestuur of iemand van de sponsorcommissie als u tenues aanschaft met sponsoring.


Vriendschappelijk voetbal
Van: Bestuur SC Botlek

Zelf aangenomen en georganiseerde vriendschappelijke wedstrijden MOETEN ALTIJD gemeld worden bij de wedstrijdsecretaris en/of het bestuur. Zodoende is iedereen op de hoogte van het feit dat er vriendschappelijk gespeeld wordt en kan daar rekening mee worden gehouden bij afgelastingen en planningen (spelers, wassen van tenues, indeling velden, etc). Ook voor het geval er calamiteiten plaatsvinden (blessures, ongelukken, etc) dan is het bestuur op de hoogte. Dit geldt voor thuis- en uitwedstrijden en ook voor doordeweekse wedstrijden.

Voor thuiswedstrijden geldt dat deze niet op trainingsavonden kunnen worden afgesproken. Alleen op zaterdagen als er ruimte is in het programma. Informeer VOORAF bij de wedstrijdsecretaris of er ruimte is. 


Kantine huren
Van: Bestuur SC Botlek

Met ingang van het seizoen 2010-2011 is het mogelijk om maximaal 4 maal per seizoen de kantine te verhuren aan Botlekkers.
De verzoeken kunnen ingediend worden bij het bestuur en worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
Voor een verzoek wordt ingediend hou svp rekening met de volgende richtlijnen die gelden:
Alleen voor Botlekkers ouder dan 18 jaar
Een groot gedeelte van de gasten moet 'Botlekgerelateerd' zijn
Niet op competitie-zaterdagen

Het bestuur houdt ten alle tijde het recht om aanvragen te weigeren.


Afgelastingen rond bekervoetbal
Van: KNVB

De KNVB heeft alle bekerwedstrijden ingedeeld in Categorie A, ongeacht niveau en leeftijd. Dit is gedaan om de voortgang van de bekercompetitie beter te kunnen waarborgen. De KNVB wil dat bekerwedstrijden voorrang krijgen boven competitiewedstrijden van categorie B.

Concreet betekent dit dat als er een bekerwedstrijd op het programma staat deze pas centraal afgelast wordt als Categorie A door de KNVB wordt afgelast. Bekerwedstrijden zullen dus voorrang hebben op competitiewedstrijden van categorie B.


Opzeggen en overschrijven
Van: Bestuur SC Botlek

Als je volgend seizoen niet meer wil voetballen moet je het lidmaatschap bij Botlek voor 30 juni opzeggen. Doe je dat niet dan ben je de contributie voor een heel jaar verschuldigd. Stuur een e-mail naar de ledenadministratie >>>

Wil je volgend seizoen bij een andere club voetballen dan moet je overschrijving aanvragen. Dit moet voor 15 juni gebeuren maar verstandiger is het om dit voor 1 juni te doen. Neem contact op met Liesbeth van de ledenadministratie over wat je precies moet doen. >>>


Gestaakte wedstrijd
Van: Bestuur SC Botlek

Bij het staken van een wedstrijd moet te allen tijde direct na de wedstrijd een verweerschrift worden ingevuld bij het wedstrijdsecretariaat. Het maakt niet uit of je thuis of uit speelt. Als dit niet gedaan wordt dan kost dit de club onnodig veel geld.
 


Onderling verplaatsen wedstrijden
Van: Bestuur SC Botlek
 
Als er onderling wedstrijden worden gewijzigd licht dan altijd onze wedstrijdsecretaris in. Ook als de tegenstander zegt dat het wel met de KNVB wordt geregeld. Altijd de wedstrijdsecretaris inlichten. Het komt nog te vaak voor dat er iets mis gaat en Botlek een boete krijgt opgelegd van de KNVB.